Betrokken partijen

Uitvoering

De QPC Vragenlijst Getroffenen is een resultaat van het QPC-project, dat is uitgevoerd in als samenwerkingsproject binnen het Sarphati Initiatief, Academische Werkplaats Publieke Gezondheid regio Noord-Holland en Flevoland. De uitvoering lag bij ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises, landelijk kennis en adviescentrum psychosociale zorg en veiligheid bij schokkende gebeurtenissen en onderdeel van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en GGD Amsterdam.

Projectleider: dr. Hans te Brake, Senior beleidsadviseur ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises
Uitvoerend onderzoeker: dr. Jorien Holsappel, Beleidsadviseur ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises en Onderzoeker GGD Amsterdam
Onderzoeksondersteuning: dr. Tina Dorn, Epidemioloog GGD Amsterdam; dr. Thijs Fassaert, Epidemioloog GGD Amsterdam; drs. Edvin Kolasinac, Psycholoog Centrum ’45.

Financiering

Het project werd mogelijk gemaakt door ZonMw in het kader van de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid – Academisering van Crisisbeheersing.

Klankbordgroep

Voor het project is een klankbordgroep gevormd onder voorzitterschap van prof. dr. Niek Klazinga, Hoogleraar Sociale Geneeskunde AMC; Coördinator Health Care Quality Indicators Project bij de Organisation for Economic co-operation and development (OECD).
De klankbordgroep had in de eerste plaats een adviserende rol. Haar functie omvatte:

  1. het inbrengen van expertise op methodologisch en inhoudelijk vlak
  2. het bewaken van de voortgang van het project
  3. het verkrijgen van draagvlak voor het resultaat van het project, en
  4. het adviseren over implementatie

In de klankbordgroep waren de volgende organisaties vertegenwoordigd:

- Arq psychotrauma expert groep
- Brandweer Nederland
- Center for Disease Control (USA)
- GGD Hart voor Brabant
- GGD Nederland
- GHOR Nederland
- Inspectie voor de Gezondheidszorg
- Nederlandse Rode Kruis
- Nederlands Instituut van Psychologen
- Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma
- Landelijk Programma Versterking Professionele Weerbaarheid Politie
- RIVM/cGM
- Slachtofferhulp Nederland
- Veiligheidsberaad

Expertgroep

Daarnaast was er een expertgroep die regelmatig om inhoudelijke inbreng en feedback is gevraagd. Daaraan namen 10 getroffenen deel, en vertegenwoordigers van:

- ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum
- GGD Brabant-Zuidoost
- GGD Hart voor Brabant
- GGD Flevoland
- GGD Kennemerland
- GGD Rotterdam Rijnmond
- GGD Zaanstreek Waterland
- GHOR Nederland
- Geestelijke Verzorging bij Ongevallen en Rampen
- Huisartsenpraktijk A.G.M Schilder, Volendam
- IPSHOR
- Medisch Maatschappelijk Werk UMC Groningen
- Nederlandse Rode Kruis
- Nederlands Instituut van Psychologen
- NIVEL
- NS Vangrail
- Slachtofferhulp Nederland