Quality of Psychosocial Care

Zicht op kwaliteit van psychosociale hulpverlening met de QPC Vragenlijst Getroffenen

 

Op deze website vindt u de QPC Vragenlijst Getroffenen. Dit is een instrument dat in kaart brengt hoe psycho­sociale hulpverlening in de eerste periode na een ramp of ingrijpende gebeurtenis wordt ervaren door getroffenen. De vragenlijst kan worden verspreid om een beeld te krijgen van ervaringen met de psychosociale aspecten van de hulpverlening. Zo kunt u uitspraken doen over de geleverde kwaliteit vanuit het perspectief van getroffenen. Dit is belangrijk om gericht te kunnen verbeteren en tijdig te kunnen bijsturen.

Behalve de vragenlijst vindt u op deze website ook een instructie, een SPSS syntax voor analyse, een standaard rapportageformat en een factsheet. Samen vormen deze downloads de QPC toolkit.

Alle instrumenten in de toolkit zijn gratis beschikbaar. Wel vragen we u voorafgaand aan het afnemen van de QPC Vragenlijst Getroffenen contact op te nemen met de QPC Stuurgroep.