Toolkit (downloads)

De toolkit omvat de QPC Vragenlijst Getroffenen, een instructie, een SPSS syntax, een rapportageformat en een twee factsheets. Alle documenten zijn gratis te downloaden door te klikken op de pijlen naast de tekst.

Instructie 
De instructie geeft praktische aanwijzingen over achtergrond en randvoorwaarden, het uitzetten van de vragenlijst en het analyseren, rapporteren en gebruiken van de gegevens. We raden u aan deze instructie door te nemen voordat u met de vragenlijst aan de slag gaat.
Dia1
QPC Vragenlijst Getroffenen
U kunt hier een voorbeeld downloaden van de vragenlijst. Omdat elke situatie anders is, zal de vragenlijst op punten aangepast moeten worden aan de situatie waarin u hem wilt gebruiken. Deze punten zijn gemarkeerd. Meer hierover leest u in de instructie.
Dia1
SPSS Syntax 
Deze SPSS syntax kan gebruikt worden bij analyses die nodig zijn voor de basisrapportage. Uitgangspunt zijn de variabelennamen die resulteren uit de invoertool die u kunt opvragen.
Dia1
Rapportageformat 
Dit rapportageformat biedt houvast voor rapportage van de resultaten van de vragenlijst.  Het format is een voorbeeld, waarvan afgeweken kan worden wanneer resultaten of omstandigheden daartoe aanleiding geven.
Dia1
Factsheet
De belangrijkste informatie over de QPC Vragenlijst Getroffenen staat in deze factsheet kort samengevat. U kunt deze factsheet bijvoorbeeld gebruiken om meer achtergrondinformatie te geven aan degenen die u betrekt bij het bespreken van de rapportage.
Dia1
Factsheet voor Directeuren Publieke Gezondheid 
Dit is een specifieke aanvulling op de algemene factsheet, met meer aandacht voor de praktische aspecten: wat kunt u met de resultaten, met welke planning en inzet moet u rekening houden en wat kunt u verwachten van de Stuurgroep?